Resertifikācija

Ar 2013. gada 1.janvāri piemērojami Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.
Nepieciešams savākt vismaz 250 tālākizglītības punktus, no kuriem 150 tieši sertifikātā norādītajā specialitātē.
Dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām. Informējam, ka valsts ārkārtējās situācijas laikā, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra vai sertifikāta termiņi, kuri bija spēkā uz 2020.gada 5.aprīli, ir pagarināti par sešiem mēnešiem.
Lai saņemtu iesniedzamo dokumentu veidlapas un paskaidrojošo informāciju, lūdzam rakstīt uz birojs@lgaa.lv

Rekvizīti resertifikācijas maksājuma veikšanai:
Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836

Maksājuma mērķī norādot: par resertifikāciju vārds uzvārds, personas kods 

Informācijai par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ir jāpievieno apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai arī uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

Resertifikāciju NEPIEMĒRO: ja sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš vai ja ārstniecības persona sertifikāta derīguma termiņa laikā profesionālo darbību Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi mazāk nekā trīs gadus.

Tad tiek piemērota sertifikācija.

by