Ģimenes ārsti piesaka streiku (2017.gadā)

Notikumi veselības nozarē pēdējo mēnešu laikā liecina, ka Latvijas pacientu tiesības saņemt ģimenes ārsta palīdzību un ģimenes ārstu iespējas ārstēt savus pacientus tuvākajā nākotnē tiks apdraudētas vēl vairāk kā iepriekš.

Situācija ģimenes medicīnā ir kļuvusi kritiska. Valsts ilgstoši nemaksā taisnīgu atalgojumu par ģimenes ārsta sarežģīto un apjomīgo darbu. Vienlaikus valsts iestādes prasa  pildīt tādas prasības, kurām ir nepieciešami arvien lielāki ģimenes ārsta laika, darba un naudas ieguldījumi. Ģimenes ārsta komandā strādājošo medicīnas māsu un ārstu palīgu atalgojums ir tik niecīgs, ka ģimenes ārsts nevar nodrošināt darbam nepieciešamās komandas izveidošanu un ilgtspējīgu attīstību. Veselības ministrija[1] plāno novājināt esošās ģimenes ārstu prakses un piedāvā reformu, kas pasliktinās ģimenes ārstu un  māsu darba apstākļus. Neraugoties uz to, ka e-veselības sistēmai ir būtiski trūkumi, tā funkcionē vāji, Veselības ministrija un Ministru kabinets pieprasa, lai ģimenes ārsti obligāti lieto e-veselības sistēmu no 2017. gada 1. septembra.

LĢĀA biedru sapulce 26. maijā nolēma pieteikt streiku. Pirms streika pieteikšanas LĢĀA piedāvāja Veselības ministrijai veidot izlīgšanas komisiju, bet piedāvājums tika noraidīts. 

Streika prasības:

1. Palielināt šobrīd noteikto kapitācijas naudas maksājumu ģimenes ārstam 1,25 euro par 30% katru gadu turpmākos  3 gadus (2018., 2019. un 2020. gadā), t.i., 1,63 euro 2018.gadā, 2,11 euro 2019. gadā, 2,75 euro 2020. gadā;

2. Palielināt ģimenes ārsta veikto manipulāciju tarifus, kopējo apmaksas apjomu palielinot ne mazāk kā par 45% 2018. gadā;

3. Palielināt māsu un ārstu palīgu atalgojumu par 30% katru gadu 3 nākamo gadu laikā;

4. Atbalstīt esošo ģimenes ārstu neatkarīgu prakšu attīstību, tai skaitā jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu izveidošanas un aprīkošanas finansēšanu. Nepieļaut tādu ģimenes ārstu darba reformu, kā paredzēts Veselības ministrijas reformu plānā;

5. Nodrošināt, ka e-veselības sistēmas katru daļu (e-DNL, e-recepte utt.) ģimenes ārstam obligāti ir jāsāk lietot tikai 12 mēnešus pēc tam, kad LĢĀA ir saņēmusi pārliecinošus datus gan par konkrēto e-veselības sistēmas daļu efektīvu funkcionalitāti, gan par tehniski un tiesiski nodrošinātu augsta līmeņa pacientu tiesību un datu aizsardzību.

2017. gada 12. jūnijā LĢĀA izveidotā streika komiteja ir iesniegusi streika pieteikumu Veselības ministrijai, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei un Valsts darba inspekcijai. Ģimenes ārsti plāno sākt streiku 2017. gada 3. jūlijā un pārtraukt ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad izdosies panākt vienošanos ar Veselības ministriju un valdību par streika prasību izpildi.

Streika komitejas vadītāja Sarmīte Veide

Biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” prezidente
[1] Saskaņā ar 2017. gada 5. aprīlī publicēto veselības aprūpes sistēmas reformas plānu.

by