Sertifikācija

2013. gada 1.janvāra stājas spēkā Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un 15.01.2013 noteikumi Nr.31 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis”.

Jaunā RESERTIFIKĀCIJAS kārtība tika prezentēta 2013. gada Biedru sapulcē 9.martā. Prezentāciju par jauno (re)sertifikācijas kārtību skatīt šeit!

Noteikumus par tālākizglītības punktu uzskaiti skatīt šeit!

Nepieciešams savākt vismaz 250 punktus specialitātē. Dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām:

Rekvizīti resertifikācijas maksājuma veikšanai:

  • Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība"
  • Reģ. Nr. 40008000051
  • Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
  • AS "Swedbank" Konts: LV27HABA0551035992836
  • Maksājuma mērķī norādot: par resertifikāciju vārds uzvārds, personas kods

Informācijai par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ir jāpievieno apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai arī uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

Resertifikāciju NEPIEMĒRO: ja sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš vai ja ārstniecības persona sertifikāta derīguma termiņa laikā profesionālo darbību Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi mazāk nekā trīs gadus.

Tad tiek piemērota SERTIFIKĀCIJA: aizpildot sertifikācijas lapu - I un II daļu, profesionālās darbības pārskatu: praktisko iemaņu darba atskaite; un pievienojot izglītības dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus, 59,76 EUR  maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju, un kārtojot sertifikācijas eksāmenu. Rezidentūras beidzējiem pirmreizējai sertifikācijai papildus ir jāiesniedz prakses atskaite par rezidentūras trešo gadu, kuru apstiprinājis prakses vadītājs, un prakses vadītāja sniegts raksturojums.

Nosūtīt jautājumu - spiediet šeit!

by